Управлінський облік - інструмент ефективного
керівника. Це 100% контроль
фінансів компанії при мінімальних витратах часу.

Використання готового рішення  «АА+ Управленскій облік» на базі 1С 8.3 дозволяє швидко і якісно вирішити основні питання управління фінансами:

  • сформувати систему управлінської звітності,
  • створити систему бюджетування,
  • побудувати систему управління грошовими потоками.​

На відміну від бухгалтерського та податкового обліків, які регламентовані стандартами і законодавством, управлінський облік ведеться відповідно до потреб власників і менеджменту конкретної компанії. 

 

Створення системи управлінського обліку - проект, який вимагає індивідуального підходу, врахування побажань від багатьох користувачів

 

При створенні системы мы обов'язково  врахуємо специфіку Вашого бізнесу:

  • цілі і завдання власника , менеджерів і співробітників компанії,
  • галузеву приналежність і розмір підприємства,
  • застосовувану технологію виробництва або надання послуг,
  • широту асортименту продукції тощо.

Ключова особливість  рішення «АА+ Управлінеський облік» легко вбудовується в такі типові продукти 1С:

  • управління торговим підприємством,
  • управління виробничим підприємством.

Завдяки рішенню   «АА+ Управленскій облік»  Ваша компанія зможе використовувати єдину базу даних для всіх видів обліку . Це дозволить уникнути дублювання інформації та оперативно отримувати будь-яку управлінську звітність.